Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/hyundaic/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 0
طراحی - هیوندای | HYUNDAI

برچسب: طراحی

HYUNDAI VELOSTER | هیوندا ولستر

زمانی که از خودروی هیوندا ولستر رونمایی شد همگان تعجب کردند زیرا این خودرو هیچ گونه تقارنی در سمت چپ و راست نداشت
حتی تعداد درب ها در قسمت شاگرد دوتا و در سمت راننده یکی بود
که البته اگر استدادل این طراحی را بشنوید احسنت هم خواهید گفت البته اگه با کلیات طراحی این خودرو مشکلی نداشته باشید