Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/hyundaic/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 0
درون کابین - هیوندای | HYUNDAI

برچسب: درون کابین

بررسی داخل کابین هیوندا I30 2016

در درون اتوموبیل هیوندا آی ۳۰ا از مواد با کیفیتی استفاده شده است و همه چیز به بهترین حالت در جای خود مستقر گردیده است .
در این خودرو فضاهای ذخیره ای خوبی در نظر گرفته شده است مثلا بر روی در های خودرو فضاهایی برای قرار گیری بطری و یا در روی سقف مکانی برای قرار گیری عینک آفتابی و در میان راننده و شاگرد هم مکانی برای قرار گیری دو عدد فنجان تعبیه شده است البیته که یک کنسول جادار هم در وسط خودرو وجود دارد