Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/hyundaic/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 0
جنسیس G90 - هیوندای | HYUNDAI

برچسب: جنسیس G90

بررسی ایمنی اتومبیل جنسیس G90

خودروی جنسیس G90 موفق به کسب ۵ ستاره ایمنی از سازمان NHTSA و نشان TSP+ از موسسه IIHS شده است البته این آمار های به دست رسیده بر اساس آزمون هایی می باشد که خود شرکت داخلی از خودرویش گرفته است و هنوز آزمون اصلی از این خودرو گرفته نشده است .
سیستم ایمنی این خودرو به همراه سیستم های پیشرفته ای که دارد یک تکنولوژی و سیستم ایمنی کامل را تجربه کرده است .

آشنایی با جنسیس G90 2017

خودروی جنسیس جی ۹۰ ۲۰۱۷ به عنوان جانشین خودروی هیوندای سنتنیال ملزم است همه توقعات را به عنوان جانشینی خودروی هیوندای سنتنیال برآورده سازد .
خودروی جنسیس جی ۹۰ ۲۰۱۷ همچنین ملزم است توقعاتی که از برند لوکس جنسیس در طی این سال ها به وجود آمده است را هم برطرف سازد .